> ANESIAnesi - 配置產品 › ANESI 面部專用毛掃
  • 1 Unit

    HKD $150.00

ANESI 面部專用毛掃
ZEACC022

柔軟刷毛,可輕易將產品掃上面上,不傷皮膚。

木手柄

合成刷毛

用作塗抹產品於而面上。